OFERTA SINAPIS
Życzymy udanych zakupów:)
Produkt dnia
Budzi radość
UNIWERSAL 7,5kg
UNIWERSAL 7,5kg
38,00 zł 30,89 zł
szt.
Chusteczki nawilżane Green Shield Gadget 50 sztuk
Chusteczki nawilżane Green Shield Gadget 50 sztuk
5,50 zł 4,47 zł
szt.
Antyperspirant Nivea Invisible Black&White 150 ml
Antyperspirant Nivea Invisible Black&White 150 ml
7,50 zł 6,10 zł
szt.
Pasta do zębów Theramed Complete Plus 100 ml
Pasta do zębów Theramed Complete Plus 100 ml
9,00 zł 7,32 zł
szt.
Rexona Deospray Invisible Aqua 200 ml
Rexona Deospray Invisible Aqua 200 ml
7,80 zł 6,34 zł
szt.
Mydło Palmolive Olive&Milk 300 ml
Mydło Palmolive Olive&Milk 300 ml
5,80 zł 4,72 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sinapis.com.pl

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.sinapis.com.pl prowadzonym przez Dariusza Marcinkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SINAPIS DARIUSZ MARCINKIEWICZ w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 4, 07-401 Ostrołęka, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5431162230, REGON: 050645590 (zwaną dalej Sprzedającym).

 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

  1. adres korespondencyjny: ul. Kołobrzeska 4, 07-401 Ostrołęka,

  2. adres poczty elektronicznej: biuro@sinapis.plchemia@sinapis.pl; chemia@sinapis.com.pl

  3. telefon komórkowy: 662-469-422.

 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

  1. Formularz Zamówienia - usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży bez prowadzenia konta w Serwisie,

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  3. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

  4. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,

  5. Newsletter –list elektroniczny przesyłany przez Sprzedającego za zgodą Klienta, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, zawierający informacje marketingowe lub handlowe jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.

  6. Administrator danych - Dariusz Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SINAPIS DARIUSZ MARCINKIEWICZ w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 4, 07-401 Ostrołęka, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5431162230, REGON: 050645590 (zwany również Sprzedającym),

  7. Regulamin – niniejszy regulamin,

  8. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.sinapis.com.pl, www.sinapis.pl, www.sklep.sinapis.com.pl.

  9. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

  1. formularze zawarte w serwisie,

  2. poczta elektroniczna,

  3. kontakt telefoniczny,

  4. korespondencja pocztowa.

 5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Korzystanie z serwisu

 1. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest:

 1. posiadanie konta poczty elektronicznej,

 2. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenie multimedialnego z dostępem do Internetu.

 1. W Serwisie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.

 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży za pomocą Formularzu Zamówienia.

 3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.

 4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie przedmiotowego Regulaminu.

 5. Założenie Konta przez Klienta umożliwia zapamiętanie danych koniecznych do wysyłki oraz całościowej historii zamówień.

 6. Usługa Konta prowadzona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, jednakże Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.

 7. Usługa Formularza Zamówienia prowadzona jest na rzecz Klienta nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia bądź z chwilą anulowania składanego zamówienia. 

 8. Klient może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera podając adres e-mail. Adres e-mail Klienta wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail biuro@sinapis.pl bądź chemia@sinapis.pl oraz chemia@sinapis.com.pl lub skorzystanie z formularza na stronie www.sinapis.com.pl.

 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

 10. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3. Warunki sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy pozostając w serwisie www.sinapis.com.pl dokonać wyboru produktów umieszczając je w „koszyku”, przejść do „koszyka”, kliknąć przycisk „złóż zamówienia”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.

 2. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub w drodze „Szybkich zakupów” tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.

 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

 4. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zapłać”, wybierając dogodną dla Klienta formę płatności (przelew, gotówka, przedpłata na konto Sprzedającego). Kliknięcie przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki, z wyjątkiem przypadku, gdy Klient zdecyduje się na odbiór osobisty zamówionego towaru.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 6. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.

 7. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w terminie 14 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

 8. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 14 dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta lub poinformowanie o możliwości jego odbioru w siedzibie Sprzedającego, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 10.  Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest odpłatna z wyłączeniem § 3 pkt. 11 ppkt. a. Regulaminu.

 11. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:

  1. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, pod adresem: ul. Kołobrzeska 4, 07-401 Ostrołęka,

  2. poprzez przesyłkę kurierską ________________,

  3. za pośrednictwem Poczty Polskiej poprzez paczkę priorytetową lub ekonomiczną.

 12. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

  2. w gotówce (przy dostawie za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym).

 13. Klientowi zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki z towarem przed pokwitowaniem jej odbioru.

 14. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie odwołana.

§4. Prywatność

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SINAPIS DARIUSZ MARCINKIEWICZ w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 4, 07-401 Ostrołęka, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5431162230, REGON: 050645590. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@sinapis.pl bądź chemia@sinapis.pl, chemia@sinapis.com.pl.

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w następujących celach:

  1. w celu realizacji umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 9 ust. 1 lit f i g RODO,

  2. w celu realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów w postaci: dochodzenia i obrony przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami, rozwijania oraz ulepszania naszych usług, rozliczania osób u nas zatrudnionych z realizacji powierzonych im zadań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  3. w celu spełnienia przewidzianych prawem obowiązków – w szczególności w zakresie prawa podatkowego i prowadzenia dokumentacji rachunkowej oraz udzielania informacji uprawnionym organom wysuwającym takie żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom zatrudnionym u Administratora, biurom informacji gospodarczej, podmiotom prowadzącym giełdy wierzytelności, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług księgowych, dostawcom oprogramowania (w szczególności typu CRM oraz ERP), dostawcom usług telekomunikacyjnych, naszym podwykonawcom oraz podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę prawną lub windykacyjną.

 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem z tytułu wykonania łączącej nas umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z łączącą nas umową, w zależności od tego, który z terminów w odniesieniu do konkretnych danych będzie dłuższy.

 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 6. Klient ma prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy Klient uważa, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).

 7. W przypadkach, w których dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub w interesie publicznym, Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego a w pozostałych przypadkach ze względu na szczególną sytuację Klienta.

 8. W przypadku przetwarzania danych Klienta w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, Klient ma prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.

 9. Jeżeli Klient uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem ma prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: biuro@sinapis.pl bądź chemia@sinapis.pl oraz chemia@sinapis.com.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Odmowa wskazania przez Klienta podstawowych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

 11. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Klienta:

  1. Imię

  2. Nazwisko

  3. Nazwa firmy

  4. Adres

  5. Numer Telefonu

 12. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§5. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi ogólną informację o produktach znajdujących się w Serwisie, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.

 2. Wygląd, a zwłaszcza kolor produktów prezentowanych na stronie w Serwisie może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy, a jej wyglądem na zdjęciu.

§6. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad.

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta za wadę fizyczną lub prawną towaru, będącego przedmiotem zamówienia.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Klient ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy,

  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad.

 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

§7. Reklamacja towaru

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

  1. adres korespondencyjny: SINAPIS DARIUSZ MARCINKIEWICZ, ul. Kołobrzeska 4, 07-401 Ostrołęka,

  2. adres poczty elektronicznej: biuro@sinapis.pl bądź chemia@sinapis.pl lub chemia@sinapis.com.pl

 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się, aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

 5. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w sposób ustalony przez Sprzedającego, a wynikający wprost ze zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie, Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§8. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

  1. listownie pod adresem: SINAPIS DARIUSZ MARCINKIEWICZ, ul. Kołobrzeska 4, 07-401 Ostrołęka,

  2. pocztą e-mail pod adresem: biuro@sinapis.pl bądź chemia@sinapis.pl oraz chemia@sinapis.com.pl.

 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz opisać w sposób możliwie szczegółowy rodzaj stwierdzonej usterki bądź błędu Serwera.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem szczególnych ustaleń, określonych w Regulaminie.

 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. W przypadku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Konsumenta) za pomocą takiego samego sposobu, jakim zapłaty dokonał konsument.

 6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 11. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,

  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

  3. według miejsca wykonania umowy.

 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Strony mają prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o prawach konsumenta,

  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,

  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klienta o tych zmianach.

 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2018 roku.

§ 13. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu

w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 2. W stosunku do Klienta, niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja,

Imię i nazwisko: ________________________________________,

zam. ________________________________________,

tel. ________________________________________,

e-mail: ________________________________________,

niniejszym odstępuje od umowy sprzedaży dot.

 1. Numer zamówienia: _________________________________ z dnia _____________________________________,

 2. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,

 3. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,

 4. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: ______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,

 5. Nazwa towaru/ilość/cena za szt./data odbioru towaru: ______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________,

 

 

 

_______________________________

(data, podpis konsumenta)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl